​Kompozyty i wodór?


Platformą jesiennych wydarzeń wokół technologii wodorowych będą Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® odbywające się 28 i 29 września w EXPO Kraków. Kompozyty i wodór to kluczowe połączenie, które pozwoli sprostać wyzwaniom związanym przede wszystkim z magazynowaniem wodoru. Podejmowane już od wielu miesięcy wspólne inicjatywy samorządu Małopolski i Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych w zakresie technologii wodorowych doskonale uzupełniają się z ofertą Targów w Krakowie. To świetny grunt, żeby zbudować szerokie porozumienie w rozwoju technologii wodorowych, którego powodzenie nie będzie możliwie bez zaangażowania firm – zarówno tych największych, jak Grupa Azoty czy Orlen Południe, które już mocno działają w obszarze technologii wodorowych, jak i tych mniejszych, które mogą stać się kluczowymi elementami całej układanki.

Porozmawiajmy o wodorze

W pierwszym dniu Targów, 28 września, odbędą się dwa specjalne panele konferencyjne, pod wspólnym tytułem: Accelerate the Process: Hydrogen + Composites + Future, dotyczące rozwoju technologii wodorowych, ich promocji, wdrażania oraz współpracy w tym zakresie.

Pierwszy panel o charakterze strategicznym zgromadzi prelegentów, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem polityk i warunków do implementacji określonych rozwiązań wodorowych w praktyce. Poruszona zostanie tematyka obecnych uwarunkowań oraz trendów, które wpływają na określone decyzje wśród decydentów – zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak też międzynarodowej. Zaprezentowane zostaną również koncepcje współpracy międzyregionalnej, szanse na wspólne projekty oraz strategie działania za jakimi należy aktywnie podążać celem zbudowania silnego ekosystemu energetycznego wokół wodoru jako paliwa przyszłości. Wśród gości nie zabraknie przedstawicieli władzy regionalnych i krajowych z całej Europy, a także urzędników instytucji europejskich.

Drugi panel zgromadzi wodorowych praktyków, tj. osoby czynnie biorące udział w opracowywaniu, testowaniu i popularyzowaniu technologii wykorzystujących wodór w różnego rodzaju projektach. Dołączą do nich przedstawiciele biznesu reprezentujący firmy z Polski i Europy, którzy działają w branżach w pośredni lub bezpośredni sposób wykorzystujących wodór lub dostarczających rozwiązania służące jego produkcji, magazynowaniu czy transportowi.

Mali i średni przedsiębiorcy poszukiwani!

Podczas targów KOMPOZYT-EXPO® Małopolska przygotowała dla małych i średnich przedsiębiorców z regionu przestrzeń wystawienniczą. Jest w niej miejsce dla 17 firm, które działają w branży kompozytów i branżach pokrewnych (zwłaszcza pod kątem rozwiązań około wodorowych). Małopolska zapewnia pokrycie 90% kosztów uczestnictwa! Każdy wystawca otrzyma stoisko targowe usytuowane na przestrzeni typu open space pod szyldem Małopolski. Każde stoisko będzie oznaczone logotypem danego wystawcy, będzie wyposażone w meble, posiadać będzie również dostęp do prądu i Internetu, w razie potrzeby także wody. Każdemu wystawcy Małopolska zapewnia obsługę logistyczną stoiska oraz catering. Wartością dodaną z pewnością są zaplanowane spotkania matchmakingowe dla każdego z naszych wystawców. Każda firma może liczyć na 3 takie spotkania z partnerami z kraju i zagranicy. Ta oferta targowa jest częścią inicjatywy „Małopolska na targach innowacji”

Nabór wystawców na wydarzenie targowe rozpocznie się w najbliższych dniach. Termin naboru z uwagi na napięty kalendarz będzie bardzo krótki – tylko do 16 września.

Wodór w Awangardzie

Targi KOMPOZYT-EXPO® staną się okazją nie tylko do branżowej dyskusji na temat technologii wodorowych, ale też miejscem pierwszego spotkania partnerów realizujących projekt pilotażowy Hydrogen (H2) w obrębie wodoru dla Inicjatywy Awangarda. Spotkanie to będzie miało miejsce 29 września pod koniec trwania Targów.

Województwo Małopolskie wraz z regionem Lombardii i Słowenią jest współkoordynatorem tego projektu, którego celem jest wzmocnienie i promocja gospodarki wodorowej w regionach i państwach biorących udział w projekcie. Spotkanie całego konsorcjum projektowego odbędzie się zarówno w formie stacjonarnej, jak też online. Jego otwarta formuła umożliwia wzięcie w nim udziału rozmaitym podmiotom zainteresowanym tematyką wodorową, w szczególności osobom reprezentującym sektor małych i średnich przedsiębiorstw, do których w szczególności adresowane są działania Inicjatywy Awangarda.

Zachęcamy do śledzenia strony www.innowacyjna.malopolska.pl oraz stron Innowacyjna Małopolska na Faceboku i LinkedIn. Będzie tam można znaleźć szczegółowe informacje o wszystkich powyższych aktywnościach.

Źródło: https://innowacyjna.malopolska.pl/