Kim są prelegenci?

​Patrycja Bazan
- Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki na kierunku Inżynieria Materiałowa. W roku akademickim 2017/2018 wszczęty przewód doktorski na temat „Kształtowanie właściwości wytrzymałościowych i tribologicznych kompozytów na osnowie polioksymetylenu”. Od 2021 roku zatrudniona na etacie asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Zakres prowadzonej działalności naukowej obejmuje #kompozyty na osnowie termoplastów modyfikowanych cząstkami i włóknami zarówno naturalnymi jak i syntetycznymi oraz tematykę przetwórstwa tworzyw sztucznych. Stypendystka nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych zagadnieniom badania właściwości mechanicznych oraz tribologicznych kompozytów polimerowych, biokompozytów oraz wykorzystania materiałów geopolimerowych. Łukasz Kolan - kierownik sprzedaży – Rozwiązania detaliczne
Do zespołu sprzedaży dołączył w 2001 roku. Odpowiada za rozwój wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy Walstead Central Europe, a klientami z sektora handlu detalicznego, w szczególności z czołowymi sieciami handlowymi w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie odniósł spory sukces. Obecnie pracuje nad świadczeniem różnych usług związanych z drukiem (produkcja POS, zarządzanie drukiem i druk offsetowy) pod jednym dachem. Uprawia sporty ekstremalne, gry survivalowe oraz strzelanie dynamiczne.

Odbierz bezpłatny bilet na targi >>