TMBK Partners Sp z o.o. (www.tmbk.pl) jest firmą specjalizującą się w wytwarzaniu termoplastycznych, nietkanych włóknin napełnianych nanorurkami węglowymi   (ang. CNT -doped veils).

Produkujemy je na bazie nisko i wysokotemperaturowych polimerów, w szerokim zakresie gramaturowym w skali półprzemysłowej. Takie ultralekkie włókniny posiadające w swojej strukturze nanorurki węglowe mogą być zastosowane jako wykończenie powierzchni oraz jako międzywarstwy w kompozytach włóknistych w celu poprawy ich właściwości przewodzących oraz mechanicznych.

Ponadto, firma TMBK Partners świadczy usługi badawczo-rozwojowe w obszarze technologii materiałowych.


 Poznaj naszą ulotkę produktową ->